Verwijderen van graffiti? schilder-Arnhem.nl

Geef straatartiesten geen kans ! Vaak komt het voor dat een object wordt voorzien van een nieuwe uitstraling of tekst zonder dat de eigenaar of huurder hier om gevraagd heeft.

Voorheen betekende dit een nieuwe schilderbeurt en dan niet alleen het verontreinigde stuk want dat blijft altijd zichtbaar maar een gedeelte of in het ergste geval een hele wand of gevel.

Het kan ook anders: wanneer u besluit delen of een geheel object te voorzien van een anti graffiti coating.

De werking

De coating vormt een filmlaag over de ondergrond zonder deze te beschadigen of te doen verkleuren. De filmlaag is verwijderbaar dmv. hoge druk reiniging met warm water. Alles wat op deze coating is aangebracht wordt ook verwijderd, er ontstaat dus weer een gave onderlaag. Nadat de coating en tevens de verontreiniging verwijderd is moet men de behandeling herhalen voor optimale bescherming.

  • De coating is onzichtbaar en kan over elk systeem aangebracht worden.
  • De coating is eenvoudig aan te brengen dmv. spuitwerk onder lage druk.
  • De coating is eenvoudig te verwijderen dmv. hoge druk reiniging met warm water.

Neemt u gerust contact op met schilder-Arnhem.nl  graffiti verwijdering voor de mogelijkheden.

Vraag uw offerte aan

WhatsApp chat